ג'ין

דירטי מרטיני

מה צריך?  טיפות בודדות מנוזל הכבישה של הזית 4 זיתים ירוקים מגולענים 90 מ״ל ג’ין כמה טיפות של ורמוט יבש